Om jouw klanten (deelnemer) te koppelen aan een bepaalde klas zal er eerst een klas met les data aangemaakt moeten worden. Hieronder vertellen wij jou wat de verschillen zijn per klas.

Groepsles klas

Bij een groepsles klas heb je een vaste start- en einddatum met daar tussenin een x aantal vaste lesdagen. Bij een groepsles klas kun je deelnemers toevoegen vóór de startdatum van de groepsles. Er kan tussen de start- en einddatum geen deelnemers meer toegevoegd worden of laten instromen.

Inlooples klas

Bij een inlooples geef je een x aantal lesdagen op (bijvoorbeeld 30 lesdagen in een bepaalde periode). Je geeft aan hoeveel lessen een deelnemer mag volgen (bijvoorbeeld 5 lessen). Als een deelnemer een startdatum kiest dan selecteert het systeem automatisch de daaropvolgende 4 lesdagen. Een deelnemer kan dan bijvoorbeeld op les nummer 10 starten en dan les 11, 12, 13 en 14 vervolgen. Een andere deelnemer kan dan bijvoorbeeld op les nummer 13 starten en dan les 14, 15, 16 en 17 vervolgen. Het systeem kijkt automatisch naar de bezetting. Je kunt aangeven hoeveel deelnemers er mogen deelnemen.

Keuze inlooples klas

Bij een inlooples geef je een x aantal lesdagen op (bijvoorbeeld 30 lesdagen in een bepaalde periode). Je geeft aan hoeveel lessen een deelnemer mag volgen (bijvoorbeeld 5 lessen). Je kunt een deelnemer op elk gewenste datum inplannen. Een deelnemer kan bijvoorbeeld in les 3 starten en pas in les 7, 13, 18 en 24 de les vervolgen. De lessen hoeven dan niet op een volgend te zijn. Het systeem kijkt automatisch naar de bezetting. Je kunt aangeven hoeveel deelnemers er mogen deelnemen.

Bij de keuze inlooples klas kun je ook de optie "Later afronden" selecteren. Dit houdt in dat de deelnemer later kon lesdagen kan aanmelden. Zo hoeft de deelnemer niet gelijk al alle lesdagen in te vullen. Dit is bijvoorbeeld handig als strippenkaart.

Priveles klas

Bij een priveles klas wordt er gekeken naar naar de werktijden van de trainer (gebruiker). Een deelnemer kan dan op alle tijden van de trainer worden ingepland. Bij de trainer (gebruiker) kun je vakantiedagen toevoegen zodat je dagen en tijden kunt blokkeren. Als een trainer als voor een andere les staat ingepland dan worden ook die dagen/tijden geblokkeerd.

Heb je het antwoord gevonden?